Operatiunea 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri

(softuri ERP, CRM, logistica IT, consultanta de specialitate IT)

Lansare in perioada 05.10.2011 – 30.03.2012

Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 280 milioane lei, aproximativ 66.000.000 euro.

Valoarea minima a unui proiect este de minim 15.000 euro fara TVA, din care 70% se vor recupera din finantare.

Se  vor finanta proiectele in ordinea depunerii lor, pana la epuizarea bugetului alocat. Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 5 octombrie 2011 – 30 martie 2012, în limita bugetului alocat.

Tipul solicitantului eligibil

IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. (intreprinderi micro (1-9 salariati), mici (10-49 salariati), mari (peste 50 salariati), cu cel putin 1 an de activitate si profit din exploatare in ultimul an incheiat.

Activităţile eligibile constau în :

1.ACHIZIŢIONAREA DE APLICAŢII SOFTWARE PENTRU:

– Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii);

DEFINITIE ERP – Enterprise Resource Planning – Sistem informatic integrat care asigură inter-operabilitatea tuturor departamentelor din cadrul unei companii, din punct de vedere al proceselor derulate. Un sistem ERP include module de software pentru toate activităţile unei companii: producţie, comenzi, contabilitate, furnizori, depozite, transport, resurse umane etc.

– Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management);

Definitie CRM – Customer Relationship Management – Sistem informatic integrat folosit de un agent economic pentru planificarea şi controlul activităţilor pre şi post vânzare. CRM include toate aspectele referitoare la prospectarea pieţii, atragerea clienţilor, incluzând call center, departament de vânzări, marketing, suport tehnic, etc. Principalul obiectiv al unui sistem CRM este acela de a îmbunătăţi relaţia companiei cu clienţii pe termen lung.

– Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;

– Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

2. ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice din cadrul proiectului:

– servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piaţă, alte studii necesare pentru pregătirea proiectului;

– servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect şi cheltuieli necesare în procesul de achiziţii.

3.ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC, nu trebuie sa depăşească 30% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor pentru investiţii.

4.ACHIZIŢIONAREA DE MIJLOACE FIXE, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

5. INSTRUIREA PERSONALULUI care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa – activitate obligatorie

6. INFORMARE ŞI PUBLICITATE pentru proiect – activitate obligatorie

7. AUDITAREA FINALĂ A PROIECTULUI, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei – activitate obligatorie

 Rata maximă de cofinanţare: cuprinsa intre 60 – 70%, in functie de marimea IMM si aria geografica.

Mărimea finanţării acordate

Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.200.000 LEI

Valoarea minimă a finanţării acordate: 45.000 LEI

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.